Rot-avdrag

Om du som privatperson vill ha arbeten utförda på din bostad eller i ditt fritidshus har du rätt att utnyttja ROT-avdrag med halva arbetskostnaden direkt på fakturan

ROT-avdraget administreras helt och hållet av oss på Yttergrens Snickeri & Trädgård. Det enda du som kund behöver göra är att meddela hur mycket utrymme för ROT-avdrag som finns att söka. Kraven för att ROT-avdrag är bl. a att huset är äldre än 5 år samt att personen som låter utföra arbetet är registrerad ägare till fastigheten. ROT-avdrag medges till alla registrerade ägare av fastigheten om så önskas, dock med maximalt 50 000 kr per person och år.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.